444 26 29

-->

Test Listesi

A

 • ACE Angiotensin Converting Enzyme
 • ACE Bos
 • Açilkarnitin Analizi (Tandem Ms)
 • ACTH Adrenokortikotropik Hormon
 • Adacık Hücre Antikoru Islet cell antikoru-ICA
 • Adenovirüs Antijeni
 • Adenovirus IgG
 • Adenovirus IgM
 • Adenozin Deaminaz Aktivitesi ADA
 • ADH Antidiüretik Hormon Vazopressin
 • Adrenalin (Epinefrin), İdrar
 • Adrenalin Epinefrin Plazma
 • Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı aPTT
 • Aktive Protein C Rezistansı APC Rezistansı
 • ALA Aminolevulinik asit
 • Alanin Aminotransferaz (ALT)
 • Albumin
 • Aldolaz
 • Aldosteron
 • Aldosteron (İdrar)
 • Alerji Beslenme (Türkiye) Paneli
 • Alerji Çocuk (Türkiye) Paneli
 • Alerji Solunum (Türkiye) Paneli
 • Alfa-1 Antitripsin
 • Alfa-Fetoprotein (AFP)
 • Alkalen Fosfataz (ALP)
 • Alkalen Fosfataz (Kemiğe Spesifik)
 • Alkalen Fosfataz İzoenzimleri (ALP İzoenzim Elektroforezi)
 • Alüminyum
 • Amilaz
 • Amilaz (İdrar)
 • Amiloid A
 • Amino Asitler (BOS)
 • Amino asitler (İdrar)
 • Amino Asitler (Serum/Plazma)
 • Amip Antijeni (Entamoeba H.)
 • Amip Antikoru (Entamoeba H.)
 • Amonyak (NH3)
 • ANCA Tarama (c-ANCA, p-ANCA)
 • Anti – CCP (Cyclic Citrullinated Peptide)
 • Anti Beta-2 Glikoprotein 1 IgA
 • Anti Beta-2 Glikoprotein 1 IgG
 • Anti beta-2 glikoprotein 1 IgM
 • Anti DNAse-B
 • Anti ds-DNA Tarama
 • Anti Düz Kas Antikoru (ASMA)
 • Anti Endomisyum Antikor IgA
 • Anti Endomisyum Antikor IgG
 • Anti Faktör Xa
 • Anti Gliadin IgA
 • Anti Hepatit E (HEV)
 • Anti Jo-1
 • Anti Jo-1 (Immunblot)
 • Anti mikrozomal antikor
 • Anti Nötrofil Sitoplazmik Antikor Profil
 • Anti Pariyetal Antikor (APA)
 • Anti Pariyetal Antikor (APA) (IFA)
 • Anti Plazmin
 • Anti Ribozomal P Protein
 • Anti Sentromer
 • Anti Sperm Antikor (AsA)
 • Anti-Fosfatidil Serin IgG
 • Anti-Fosfatidil Serin IgM
 • Anti-Fosfolipid IgG
 • Anti-Fosfolipid İgM
 • Anti-GAD (Glutamik Asit Dekarboksilaz Antikorları)
 • Anti-Glomerüler Bazal Membran Antikoru (Anti-GBM)
 • Anti-HBc IgM
 • Anti-HBc Total (IgG)
 • Anti-Hbe
 • Anti-Hbs
 • Anti-HCV
 • Anti-HCV Micro Elisa
 • Anti-Histone
 • Anti-İnsülin Antikoru
 • Anti-Kardiyolipin Antikoru IgG (ACA IgG)
 • Anti-Mitokondrial Antikor (AMA)
 • Anti-Mitokondrial Antikor M-2 (AMA M-2
 • Anti-Müllerian Hormon (AMH)
 • Anti-Nükleer Antikor (ANA)
 • Anti-Scl 70
 • Anti-Scl 70 (Immunblot)
 • Anti-Sm
 • Anti-Sm (Immunblot)
 • Anti-Sm/RNP
 • Anti-Sm/RNP (Immunblot)
 • Anti-Tiroglobulin
 • Anti-TPO (Tiroid Peroksidaz Antikorları)
 • Antibiyotik Duyarlılık Testi
 • Antimon
 • Antitrombin III Aktivite
 • Apolipoprotein A
 • Apolipoprotein B
 • APTT-LA
 • Aquaporin-4 (Anti-NMO)
 • Araşidonik Asit (Tam Otomatik Cihazda Trombosit Agregasyonu)
 • ARB Aranması
 • Arsenik
 • Arsenik, Eritrosit içi
 • Arsenik, İdrar
 • ASCA IgA (Saccharomyces Cerevisiae Antikorları)
 • Asetaminofen (Parasetamol)
 • Asetilkolin Reseptör Antikor (ACRH)
 • Asit Fosfataz
 • ASO (Antistreptolizin O)
 • Aspartat Aminotransferaz (AST)

B

 • Bakır (Eritorist içi)
 • Bakır (İdrar)
 • Bakır (Serum)
 • Bakteri Tanımlama
 • BAL lenfositlerinin immünfenotip tayini (CD45, CD14, CD3, CD4, CD8, CD19, CD3-16+C3956, CD15)
 • Balgam Kültürü
 • Baryum (Ba)
 • Bence Jones Proteini
 • Benzen
 • Berilyum
 • Beta 2-Mikroglobulin
 • Beta-Hcg
 • Beta2-Mikroglobulin (İdrar)
 • Bikarbonat (HCO3)
 • Bilirubin (Direk)
 • Bilirubin (Total)
 • Biotinidaz Aktivitesi
 • Bizmut (Bi)
 • BNP (Brain Natriüretic Peptide)
 • Böbrek Taşı Analizi
 • Boğaz Kültürü
 • Borrelia Burgdorferi Antikor IgG
 • Borrelia Burgdorferi Antikor lgM
 • BOS İmmunelektroforez (Oligoklonal bant)
 • BOS Kültürü
 • Boyalı mikroskobik inceleme
 • Boyasız Direk Mikroskobik İnceleme
 • Brucella Aglütinasyon Testi (2-Merkapto Etanol ile)
 • Brucella Aglütinasyon Testi (Coombs anti Serumu ile) (Wright)
 • Brucella Aglütinasyon Testi (Rose Bengal)
 • Brucella IgG
 • Brucella IgM
 • Burun Akıntısı Kültürü
 • Büyüme Hormonu (Growth hormon, STH)

C

 • c-ANCA (PR3 ANCA)
 • C-Peptid
 • C1 Esteraz Inhibitörü
 • C3 (Kompleman 3)
 • C4 (Kompleman 4)
 • CA 125
 • CA 15-3
 • CA 19-9
 • CA 72-4
 • Candida Albicans Aranması
 • CD34 Analizi (CD45,CD14,CD34 sonuçları ile beraber verilir)
 • CD4/CD8 Analizi (CD4, CD8, CD14,CD45 sonuçları ile beraber verilir)
 • CDG-Konjenital Glikozilasyon Bozuklukluğu
 • CEA (Karsinoembriyonik Antijen)
 • CH 50 Kompleman Aktivitesi
 • Chlamydia Antijeni
 • Chlamydia Pneumoniae IgG
 • Chlamydia Pneumoniae IgM
 • Chlamydia Trachomatis IgG
 • Chlamydia Trachomatis IgM
 • Chlamydia Trachomatis PCR
 • Çinko
 • Çinko, Eritrosit içi
 • Çinko, İdrar
 • Civa, Eritrosit içi
 • Civa, İdrar
 • Civa, Tam kan
 • CK (Kreatin Kinaz )
 • CK İZOENZİM ELEKTROFOREZİ
 • CK-MB (İmmunoinhibisyon)
 • Clostridium Difficile Toksin A
 • Clostridium Difficile Toksin B
 • CMV IgG
 • CMV IgG (Vidas)
 • CMV IgG Avidité Testi
 • CMV IgM
 • CMV IgM (Vidas)
 • CMV PCR
 • CMV Viral yük PCR
 • Çok Uzun Zincirli Yağ Asitleri (C:22,C:24,C:26) analizi (GC/MS)
 • CRP ( C Reaktif Protein)
 • Cryptosporidium antijen
 • Ctx (Beta Cross)

D

 • D-Dimer
 • Delta Antijeni (Hepatit D Virüs Antijeni)
 • Delta Antikoru (Hepatit D Virüs Antikoru)
 • Demir
 • Demir Bağlama Kapasitesi
 • Deoksipiridinolin
 • Deri Lezyon Kültürü
 • Desmoglein-1 abs
 • Desmoglein-3 abs
 • DHEA
 • DHEA-SO4 (Dehidroepiandrosteron Sülfat)
 • Diamin Oksidaz (DAO)
 • Digoksin
 • Dihidrotestosteron (DHT)
 • Direkt Coombs
 • Doku Transglutaminaz IgA
 • Doku Transglutaminaz IgG
 • Dopamin, İdrar
 • Dopamin, Plazma
 • Dörtlü Tarama Testi
 • Düşük Doz Ristosetin (Tam Otomatik Cihazda Trombosit Agregasyonu)
 • EBV VCA IgG

E

 • EBV EA IgG
 • EBV EA IgM
 • EBV EBNA IgG
 • EBV PCR
 • EBV VCA ıgM
 • Echinococcus Granulosus IgG
 • ENA Tarama
 • ENA Tarama (12’li Panel) RNP/sm, sm, ss-A, ss-B, scl-70, Jo-1) ds-DNA, sent-romer, nücleosom, ribozomal P protein, histone, PCNA
 • ENA Tarama (6’lı Panel) (RNP/sm, sm, ss-A, ss-B, scl-70, Jo-1)
 • Eozinofil (Total)
 • Eozinofil Katyonik Protein (ECP)
 • Eritropoetin (EPO)
 • Estimated GFR (eGFR)
 • Estimated GFR (eGFR)
 • Estradiol (E2)
 • Estriol (E3)
 • Everolimus

F

 • Faktör II (Protrombin)
 • Faktör IX (Christmas)
 • Faktör IX İnhibitörü
 • Faktör V (Proakselerin
 • Faktör V Leiden mutasyonu
 • Faktör VII (Prokonvertin)
 • Faktör VIII
 • Faktör VIII İnhibitörü
 • Faktör X (Stuart Faktör)
 • Faktör XI
 • Faktör XII (Hageman Faktörü)
 • Faktör XIII
 • Fekal Kalprotektin
 • Fenilalanin
 • Fenilglioksilik
 • Fenitoin (Difenilhidantoin, Epdantoin)
 • Fenobarbital
 • Fenol
 • Ferritin
 • Fibrinojen
 • Fitanik asit
 • Folik Asit
 • Folik Asit, Eritrosit içi
 • Fosfor
 • Fosfor (İdrar)
 • Fronkül kültürü
 • Fruktozamin
 • FSH (Follikül Stimülan Hormon)
 • FT3 (Serbest Triiyodotironin)
 • FT4 (Serbest Troksin
 • FTA-Abs IgG
 • FTA-Abs IgG

G

 • Gabapentin
 • Gaita Kültürü
 • Gaita Steatokrit
 • Gaitada Amip
 • Gaitada Gizli Kan
 • Gaitada Hazım
 • Gaitada Parazit
 • Gaitada PH
 • Gaitada Şeker Kromotografisi
 • Gaitada Sterkobilin Aranması
 • Galaktomannan Antijeni
 • Gangliosit Antikorları (GM1,GM2,GM3,GD1a,GD1a,GT1a,GQ 1B)
 • Gardnerella Vaginalis PCR
 • Gastrin
 • GGT (Gama Glutamil Transferaz)
 • Giardia Antijeni
 • Glikojen depo hastalıkları, karaciğer profili
 • Glukoz
 • Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz (G6PD)
 • Glukoz Tolerans testi
 • Gonokok Kültürü
 • Göz (Konjonktiva) Kültürü
 • Gruber-Widal (Salmonella Tüp Aglütinasyonu)
 • Gümüş (Ag)

H

 • Haptoglobin
 • HAV IgG
 • HAV IgM
 • HBeAg
 • HBsAg
 • HBV DNA PCR
 • HCV Doğrulama
 • HCV Genotiplendirme
 • HCV RNA PCR
 • HDL Kolesterol
 • HDV RNA PCR
 • Helicobacter Pylori Direk Antijen
 • Helicobacter pylori lgA
 • Helicobacter Pylori lgG
 • Hemoglobin A1C (HbA1c)
 • Hemoglobin Elektroforezi
 • Hemogram (Tam Kan Sayımı)
 • Hidroksipirolin (Serum)
 • High Sensitif CRP
 • Hippürik asit, P-metil, M-metil, O-metil hippürik asit
 • Hippürik asit, P-metil, M-metil, O-metil hippürik asit
 • HIV 1 / HIV 2 Antikor
 • HIV 1 / HIV 2 Antikor
 • HIV-1 RNA PCR
 • HIV-1 RNA PCR
 • HLA B27
 • HLA B5 (51,52)
 • HLA B7
 • Holotranscobalamin (Active-B12)
 • Homosistein
 • Homovanilik asit (HVA)
 • HSV PCR (HSV Tip1 VE HSV Tip 2)
 • HSV Tip 1 IgG
 • HSV Tip 1 IgM
 • HSV Tip 2 IgG
 • HSV Tip 2 IgM
 • Human Papilloma Virus (HPV) PCR Risk Grubu Taraması ve Tiplendirme

I

 • IgD
 • IgE
 • IgG
 • IgG 1
 • IgG 2
 • IgG 3
 • IgG 4
 • IgG alt sınıfları (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4)
 • IgG Indeksi
 • IgM
 • Interleukin 6
 • Intrinsik Faktör Antikoru (IF)

J

K

 • Kabakulak (Mumps) IgG
 • Kabakulak (Mumps) IgM
 • Kadmiyum
 • Kadmiyum, Eritrosit içi
 • Kalay
 • Kalsitonin
 • Kalsiyum
 • Kalsiyum (İdrar)
 • Kan Grubu
 • Kan Kültürü
 • Kan Üre Azotu (BUN)
 • Kanda Alkol (Etanol)
 • Kappa Hafif Zincir (Total,İdrar)
 • Kappa Hafif Zincir (Total,Serum)
 • Karbamezapin
 • Karnitin/Açilkarnitin Analizi (Tandem MS)
 • Kist Hidatik (Indirekt Hemaglutinasyon)
 • Kızamık (Rubeola) IgG
 • Kızamık (Rubeola) IgG
 • Kızamık (Rubeola) IgM
 • Kızamık (Rubeola) IgM
 • Kızamık (Rubeola) IgM
 • Klinik Örnekte MRSA (Staphylococcus aureus) aranması
 • Klorür
 • Klorür (İdrar)
 • Kobalt (Co)
 • Kolesterol
 • Kollajen ADP (Tam Otomatik Cihazda Trombosit Agregasyonu)
 • Kollajen Epinefrin (Tam Otomatik Cihazda Trombosit Agregasyonu)
 • Konjiktiva Kültürü
 • Kortizol
 • Kortizol, İdrar
 • Kortizol, Tükürük
 • Kreatinin
 • Kreatinin Klerens Testi
 • Kriyofibrinojen
 • Kriyoglobulin
 • Krom
 • Krom, Eritrosit içi
 • Kromogranin A
 • Kulak Akıntı Kültürü
 • Kurşun
 • Kurşun, Eritrosit içi
 • Kurşun, İdrar

L

 • Laktat (Laktik Asit)
 • Laktat Dehidrogenaz (LDH)
 • Laktoz Tolerans Testi
 • Lambda Hafif Zincir (Total,İdrar)
 • Lambda Hafif Zincir (Total,Serum)
 • Lamotrigine
 • LDL Kolesterol
 • Legionella Antijeni (İdrar)
 • Legionella Pneumophila 1 IgG
 • Legionella Pneumophila 1 IgM
 • Lenfoma (Lösemi) İmmünofenotip Analizi (21 adet monoklonal antikor sonucu verilir)
 • Lenfosit Alt Grupları (8 adet monoklonal antikor sonucu verilir)
 • Levetracetam
 • lgA
 • LH (Luteinizan Hormon)
 • Lipaz
 • Lipoprotein a
 • Lipoprotein Elektroforezi (Lipid Elektroforezi)
 • Lityum
 • Liver Kidney Mikrozoal Antikor (LKM antikorları)
 • Lupus Antikoagülan (Doğrulama)
 • Lupus Antikoagülan (Tarama)

M

 • Magnezyum
 • Magnezyum, Eritrosit içi
 • Makroprolaktin taraması
 • Malaria (Sıtma) Pf/PAN Ag
 • Mandelik asit
 • Mangan (Ma)
 • Mangan (Ma), Eritrosit içi
 • Mantar Aranması ve Kültür
 • Meni (Semen, Sperm, Ejakulat) kültürü
 • Metanefrin, İdrar
 • Metanefrin, Plazma
 • Methanol (Metil alkol)
 • Methemoglobin
 • Methotrexate
 • Metil malonik asit
 • Mikobakteri Kültürü
 • Mikobakteri Kültürü (Üreme kontrollü otomatik sistem)
 • Mikobakteri Tuberculosis PCR
 • Mikoplazma Hominis Kültürü
 • Mikoplazma Pneumoniae IgG
 • Mikoplazma Pneumoniae IgM
 • Mikroalbumin
 • Miyoglobin
 • Molibden (Mo)
 • Molibden (Mo), Eritrosit içi
 • Mono test (Heterofil Antikor)
 • Monoclonal Antikorlar (CD Markerları) Not: CD marker listesi ektedir.
 • MTHFR A1298C Gen Mutasyonu
 • MTHFR C677T Gen Mutasyonu
 • Mukopolisakkarit Tayini
 • Mycoplasma Genitalium PCR

N

 • Nazal Smear
 • Neisseria Gonorrhoeae PCR
 • Nikel
 • Nitroprussitad
 • Noradrenalin (Norepinefrin), İdrar
 • Noradrenalin (Norepinefrin), Plazma
 • Normetanefrin, İdrar
 • Normetanefrin, Plazma
 • Nöron spesifik enolaz (NSE)
 • Nükleer Matriks Protein (NMP 22)

O

 • o- Krizol
 • OGTT (100gr) 60-120-180 dk.
 • OGTT (50gr) 60dk.
 • Oksalat
 • Oraklaşma testi
 • Organik Asit Analizi (İdrarda)
 • Osteokalsin
 • Oxcarbazepin ve aktif metabolitleri (Trileptal)
 • Ozmalarite (İdrar)
 • Ozmalarite (Serum)
 • Ozmatik Frajilite

P

 • p-ANCA (Anti-MPO )
 • P1NP
 • Pankreatik amilaz
 • Paraneoplastik Panel
 • Paraoksonaz (PON)
 • Parvovirus B19 IgG
 • Parvovirus B19 IgM
 • Parvovirus PCR
 • Periferik Yayma İncelemesi
 • Piridinolin
 • Piruvat
 • Piruvat kinaz
 • Pıhtılaşma Zamanı
 • Plasmodium Aranması
 • Plazminojen
 • Polyoma BKV virus PCR
 • Polyoma BKV virus PCR (İdrar)
 • Porfirin (Üroporfirin, heptakarboksiporfirin, hekzakarboksiporfirin, pentakarboksiporfirin, koproporfirin koproporfirin)
 • Porfobilinojen
 • Potasyum
 • Prealbumin
 • Primidone
 • Pristanik asit
 • Pro-BNP (Pro-Brain Natriuretic Peptide)
 • Progesteron
 • Prokalsitonin
 • Prolaktin
 • Prostat Spesifik Antijen (Serbest PSA)
 • Prostat Spesifik Antijen (Total PSA)
 • Prostatik Asit Fosfataz (PAP)
 • Protein C Aktivite
 • Protein C Antijen
 • Protein Eletroforezi (İdrar)
 • Protein Eletroforezi (Serum)
 • Protein S Aktivite
 • Protein S Antijen
 • Protrombin (G20210A) Gen Mutasyonu
 • Protrombin Zamanı (PTZ)
 • Pseudokolin Esteraz
 • PTH (Parathormon)

Q

 • Quantiferon-TB Gold (Antijene özgün sitotoksik yanıt, tetramer ile)

R

 • Redüktan madde (Gaita)
 • Redüktan Madde (İdrar)
 • Renin
 • Reptilase
 • Retikülosit
 • Retinol Binding Protein (RBP)
 • Reverse T3
 • Romatoid Faktör (RF)
 • Rotavirüs antijeni (Gaita)
 • RsV IgA
 • RsV IgG
 • RsV IgM
 • Rubella IgG
 • Rubella IgG ( Vidas)
 • Rubella IgG Avidite
 • Rubella IgM
 • Rubella IgM (Vidas)

S

 • Saçlı Deride Mantar Aranması
 • Saçta Mantar Aranması
 • Safra asitleri
 • Salisilat (Salisilik asit)
 • Sedimantasyon (1 Saat )
 • Seks Hormon Bağlayıcı Globulin (SHBG)
 • Selenyum
 • Selenyum, Eritrosit içi
 • Selofan Bant (Oksiyur Yumurtası Aranması)
 • Serotonin
 • Serotonin
 • Seruloplazmin
 • Siklosporin A
 • Siklosporin A
 • Sirolimus (Rapamune)
 • Sistatin C
 • Sistin, İdrar
 • Sitrat (İdrar)
 • Sodyum
 • Sodyum (İdrar)
 • Soğuk Aglütininler
 • Soluble Liver Antigen (SLA)
 • Somatomedin C (IGF1)
 • Sperm Morfolojisi (Kruger)
 • Spermogram
 • Spesifik IgE C1 Penisilol G
 • Spesifik IgE C2 Penisilol V
 • Spesifik IgE C203 Ampisillin
 • Spesifik IgE C204 Amoksisillin
 • Spesifik IgE D1 (Dermatophagoides Pteronyssinus)
 • Spesifik IgE D2 (Dermatophagoides farinae)
 • Spesifik IgE DP1 MİTE (Akar) Karışımı -D1 Dermatophagoides p. -D2 Dermatophagoides farinae -D3 Dermatophagoides m. -D71 Lepidoglyphus destructor -D72 Tyrophagus putrescentiae -D73 Glycyphagus domesticus -D74 Euroglyphus maynei -D201 Blomia tropicalis
 • Spesifik IgE E1 Kedi epiteli ve kılı
 • Spesifik IgE E5 Köpek Tüyü
 • Spesifik IgE EP1 Hayvan Tüyleri Karışımı – E1 Kedi Tüyü-Epiteli – E3 At Tüyü – E4 İnek Tüyü – E5 Köpek Tüyü
 • Spesifik IgE EP2 Hayvan Tüyleri Karışımı – E1 Kedi Tüyü-Epiteli – E5 Köpek Tüyü – E6 Hint Domuzu Tüyü – E87 Sıçan Tüyü – E88 Fare Tüyü
 • Spesifik IgE EP71 Hayvan Tüyleri Karışımı -E70 Kaz Tüyü -E85 Tavuk Tüyü -E86 Ördek Tüyü -E89 Hindi Tüyü
 • Spesifik IgE EP71 Hayvan Tüyleri Karışımı -E70 Kaz Tüyü -E85 Tavuk Tüyü -E86 Ördek Tüyü -E89 Hindi Tüyü
 • Spesifik IgE EP72 Hayvan Tüyleri Karışımı – E78 Muhabbet kuşu Tüyü – E213 Papağan Tüyü – E201 Kanarya Tüyü – E214 İspinoz Tüyü
 • Spesifik IgE F1 Yumurta Akı
 • Spesifik IgE F10 Susam
 • Spesifik IgE F105 Çikolata
 • Spesifik IgE F11 Karabuğday
 • Spesifik IgE F13 Yer Fıstığı
 • Spesifik IgE F14 Soya Fasülyesi
 • Spesifik IgE F17 Fındık
 • Spesifik IgE F2 İnek Sütü
 • Spesifik IgE F20 Badem
 • Spesifik IgE F204 Alabalık
 • Spesifik IgE F242 Kiraz
 • Spesifik IgE F244 Salatalık
 • Spesifik IgE F245 Yumurta
 • Spesifik IgE F247 Bal
 • Spesifik IgE F25 Domates
 • Spesifik IgE F253 Çam Fıstığı
 • Spesifik IgE F256 Ceviz
 • Spesifik IgE F26 Domuz Eti
 • Spesifik IgE F27 Kırmızı Et
 • Spesifik IgE F3-Morina Balığı
 • Spesifik IgE F309 Nohut
 • Spesifik IgE F315 Taze Fasülye
 • Spesifik IgE F33-Portakal
 • Spesifik IgE F35 Patates
 • Spesifik IgE F360 Yoğurt
 • Spesifik IgE F4 Buğday Unu
 • Spesifik IgE F409 Keçi Sütü
 • Spesifik IgE F41 Somon
 • Spesifik IgE F44 Çilek
 • Spesifik IgE F45 Ekmek Mayası
 • Spesifik IgE F47 Sarımsak
 • Spesifik IgE F5 Çavdar Unu
 • Spesifik IgE F75 Yumurta Sarısı
 • Spesifik IgE F76 Alfa Laktalbumin
 • Spesifik IgE F77 Beta Laktoglobülin
 • Spesifik IgE F78 Kazein
 • Spesifik IgE F79 Gluten
 • Spesifik IgE F8 Mısır
 • Spesifik IgE F83 Tavuk Eti
 • Spesifik IgE F84 Kivi
 • Spesifik IgE F88-Koyun Eti
 • Spesifik IgE F9 Pirinç
 • Spesifik IgE F92 Muz
 • Spesifik IgE F93 Kakao
 • Spesifik IgE F95 Şeftali
 • Spesifik IgE FP1 Kuruyemiş Karışımı – F13 Yerfıstığı – F17 Fındık – F18 Brezilya Fındığı – F20 Badem – F36 Hindistan Cevizi
 • Spesifik IgE FP13 Sebze Gıda Karışımı – F12 Yesil Bezelye – F15 Beyaz Fasulye – F31 Havuç – F35 Patates
 • Spesifik IgE FP15 Meyve Karışımı – F33 Portakal – F49 Elma – F92 Muz – F95 Seftali
 • Spesifik IgE FP2-Balık Paneli – F3 MorinaBalığı – F24 Karides – F37 KaraKabukMidyesi – F40 TonBalığı – F41 Somon
 • Spesifik IgE FP3 Hububat Karışımı – F4 Buğday – F7 Yulaf – F8 Mısır – F10 Susam tohumu – F11 Karabuğday
 • Spesifik IgE FP7 Beslenme Tarama – F1 Yumurta Akı – F2 Süt – F4 Buğday – F9 Pirinç – F13 Yerfıstığı – F14 Soya fasulyesi
 • Spesifik IgE FP73 Gıda Et Paneli – F26 Domuz Eti – F27 Sığır Eti – F83 Tavuk Eti – F88 Koyun Eti
 • Spesifik IgE GP1 Çayır (Ot-Polen) Karışımı – G3 Meyve Otu – G4 Çayır Otu – G5 Delice Otu – G6 Timoti Otu – G8 Çayır Salkım Otu
 • Spesifik IgE GP2 Çayır (Ot-Polen) Karışımı -G2 Domuz ayrığı Otu -G5 Delice Otu -G6 Timoti Otu -G8 Çayır Salkım Otu -G10 Darı Otu -G17 Bahia Otu
 • Spesifik IgE GP3 Çimen paneli -G1 Kokulu Yonca -G5 Delice Otu -G6 Timoti Otu -G12 Çavdar -G13 Kadife Çimi
 • Spesifik IgE H2 Ev Tozu
 • Spesifik IgE HP1 Toz Karışımı – D1 Dermatophagoides p. – D2 Dermatophagoides farinae – H1 Ev Tozu – I6 Hamam Böceği
 • Spesifik IgE I1 Bal Arısı Zehiri
 • Spesifik IgE I2 Eşekarısı
 • Spesifik IgE I3 Yaban Arısı Zehiri
 • Spesifik IgE I4 Sarıca Arı
 • Spesifik IgE I5 Sarı Eşekarısı
 • Spesifik IgE I5 Sarı Eşekarısı
 • Spesifik IgE I6 Hamamböceği
 • Spesifik IgE I71 Sivrisinek
 • Spesifik IGE I77 Avrupa Kağıt Yabanarısı
 • Spesifik IgE IP8 Solunum Tarama – D1 Dermatophagoides p. – E1 Kedi Tüyü-Epiteli – E5 Köpek Tüyü – G6 Timoti Otu – G12 Çavdar – M2 Cladosporium herbarum – T3 Hus Ağacı – W6 Mist Otu
 • Spesifik IgE K82 Latex
 • Spesifik IgE M1 Penicillium Notatum
 • Spesifik IgE M2 Cladosporium herbarum
 • Spesifik IgE M207 Aspergillus Niger
 • Spesifik IgE M3 Aspergillus Fumigatus
 • Spesifik IgE M5 Candida Albicans
 • Spesifik IgE M6 Alternaria Alternaria (A. Tenuis)
 • Spesifik IgE MP1 Küf Karışımı – M1 Penicillium notatum – M2 Cladosporium herbarum – M3 Aspergillus fumigatus – M5 Candida albicans – M6 Alternaria Alternaria (A. Tenuis)
 • Spesifik IgE P1-Ascaris
 • Spesifik IgE T11 Çınar Ağacı
 • Spesifik IgE T12 Söğüt Ağacı
 • Spesifik IgE T14 Kavak
 • Spesifik IgE T9 Zeytin ağacı
 • Spesifik IgE TP1 Ağaç Karışımı – T1 Akçaağaç – T3 Hus Ağacı – T7 Mese Ağacı – T8 Karaağaç Ağacı – T10 Ceviz Ağacı
 • Spesifik IgE TP2 Ağaç Karışımı – T1 Akçaağaç – T7 Mese Ağacı – T8 Karaağaç Ağacı – T14 Kavak – T22 Alıç
 • Spesifik IgE TP5 Ağaç Karışımı – T2 Kızıl Ağaç – T4 Fındık Ağacı – T8 Karaağaç Ağacı -T12 Söğüt Ağacı – T14 Kavak Ağacı