444 26 29

-->

Covid-19 Spike Antikor testi

Coronavirus (COVID-19) enfeksiyonunun yaygın belirtileri öksürük, ateş, solunum sistemi semptomlarıdır. Halsizlik, burun akıntısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, kas ve eklem ağrıları, koku ve tat alma duyusu kaybı, ishal gibi belirtiler de görülebilmektedir. Ciddi vakalarda pnömoni, böbrek yetmezliği ve hatta ölüm gerçekleşebilmektedir. Hastalık asemptomatik (belirtisiz) de seyredebilmektedir. Virüsü taşıyıp taşımadığınızı, aktif enfeksiyon varlığını saptamak için yapılması gereken laboratuvar testi, nazofaringeal sürüntü örneği ile kantitatif RT-PCR testidir. Toplum taramalarında asemptomatik kişilerde de nazofaringeal sürüntü örnekleri ile yapılan kantitatif RT-PCR test pozitifliği bildirilmiştir ve bu kişiler de çevrelerine virüs bulaştırmaktadır. Virüsün bu kadar hızlı yayılmasında asemptomatik bireylerin rolü çok fazladır. JAMA Network'de 7 Ocak 2021'de yayınlanan makalenin sonuçları daha önceki yayınlarla uyumlu. Virüs, SARS-CoV-2 hastalarının en az %50'sine o dönemde belirti göstermeyen enfekte kişilerden bulaşmaktadır (Michael A. Johansson, PhD ve ark. SARS-CoV-2 Transmission From People Without COVID-19 Symptoms).
Synlab Laboratuvarları, Covid19 RT-PCR testi için en ileri teknolojiye sahiptir. Bu testte RNA izolasyon yöntemi kritik öneme sahiptir. RNA izolasyonu yapılmadığında veya izolasyon, güvenilirliği düşük yöntemler ile yapıldığında düşük pozitif vakalar yakalanamamaktadır. Synlab Laboratuvarları’nda Covid19 RNA izolasyonunda en ileri teknoloji olan ‘’magnetik bead’’ yöntemi kullanılmaktadır.
Covid19 testinde kullanılan kitin analiz ettiği gen bölgesi sayısı, test sonucunun güvenilirliği açısından önem teşkil eden ikinci önemli faktördür. Laboratuvarların çoğu iki gen bölgesini analiz edecek teknolojiye sahiptir. Synlab Laboratuvarları’nda çalışılan Covid19 RT-PCR testi ise üç gen bölgesini (Orf1ab, N protein, S protein) analiz etmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen laboratuvarımızda Covid-19 PCR testini güvenle yaptırabilirsiniz. Covid-19 hastalığı şüphesiyle başvuran kişilerin numuneleri özel izole edilmiş bölümde titizlikle alınmaktadır. Diğer tüm testler için olduğu gibi Covid -19 testi için de evde numune alma hizmetimizden faydalanabilirsiniz. Numuneleriniz laboratuvara gelmeden tüm önleyici ve koruyucu tedbirlerle bulunduğunuz adreste gerekli donanıma sahip ekibimiz tarafından alınmaktadır. COVID-19 Antikor Testi   Antikorlar, vücudun enfeksiyonlara yanıt olarak ürettiği proteinlerdir. Bir kişi herhangi bir enfeksiyon sırasında belirgin veya hafif semptomlu ya da hiç semptomu olmasa bile antikorlar üretilebilir.  Antikorlar vücuttaki bağışıklık hücrelerinin, enfeksiyon etkenlerine bağlanarak onların imha edilmesine veya uzaklaştırmasına neden olur. SARS-Cov-2 , sike (S) proteininin aracılığı ile akciğerin alveolar tip II hücreleri ve oral mukozanın epitel hücreleri dahil olmak üzere çok sayıda hücre tipinin yüzeyinde bulunan anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2)’ye bağlanmasıyla konak hücreye girer.
SARS‑CoV‑2 ile enfekte olduktan sonra, konak, tipik olarak viral antijenlere karşı spesifik antikorları üretmeye başlar. SARS‑CoV‑2’ye karşı IgM ve IgG antikorlarının kanda neredeyse eşzamanlı olarak arttığı görülmektedir. COVID‑19 hastalarında antikorların düzeyleri ve kronolojik olarak ortaya çıkışlarında bireyler arası önemli fark vardır, ancak ortalama serokonversiyon yaklaşık 2 haftada (1- 3 hafta bazen daha uzun sürebilir ) gözlenmiştir. SARS‑CoV‑2’ye karşı güçlü nötralizan kapasiteye sahip, özellikle de S(RBD)’ye karşı yönlenmişse güçlü olanantikorlar tanımlanmıştır. COVID‑19 için çok sayıda aşı geliştirilmektedir, bunların çoğu (RBD)’ye bağışıklık yanıtı ortaya çıkarmaya odaklanmaktadır. SARS‑CoV‑2’ye karşı antikor testleri, genel popülasyondaki viral epidemiyolojinin anlaşılmasında ve aşıla sonrası oluşan antikorların ve muhtemelen virüse duyarlı olan bireylerin belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Normalde bir çok enfeksiyona karşı olarak geliştirilen antikorlar, kişileri aynı enfeksiyona tekrar yakalanmaktan korur. Ancak bunun SARS-CoV-2'ye karşı antikorlara sahip olmanın, enfeksiyon karşı koruycu olup olmadığı henüz netlik kazanmamıştır. Antikorlar genellikle bir kişide enfeksiyon esnasında ve iyileşmeden sonra belirli bir sürede kanda çeşitli yöntemlerle tespit edilebilir düzeyde bulunur. Antikor testi, aktif bir enfeksiyonu tespit etmeye yönelik değildir. Aktif enfeksiyonu test etmek için bazen moleküler, RNA veya PCR testi olarak da bilinen swab testi kullanılmalıdır. Neagatif bir Covid-19  antikorlar test sonucu: Şu anlama gelebilir: -SARS-CoV-2 ile kişi enfekte yada aşılama olmamıştır -SARS-CoV-2 ile kişi enfekte yada aşılama olmuştur, ancak antikorların oluşumu testin onları tespit edebilmesi için yeterli seviyeye ulaşmamıştır. -SARS-CoV-2 ile kişi enfekte olmuş, ancak antikorların gelişmesi için yeterli zaman olmamıştır (bir kişiye bulaştıktan sonra antikorların gelişmesi bir ila üç hafta, bazen daha uzun sürebilir). Bu nedenle, antikor testleri akut bir enfeksiyonu teşhis etmek için kullanılamaz. Doğrulanmış enfeksiyonu olan bazı hastaların SARS‑CoV‑2 antikorları geliştirmediği bildirilmiştir. Ayrıca, bazı bireylerde enfeksiyondan sonraki birkaç ay içinde antikor titrelerinin azaldığı bildirilmiştir POZİTİF bir COVİD 19 antikorlar test sonucu: Şu anlama gelebilir: Pozitif bir sonuç, SARS-CoV-2'ye karşı antikorların tespit edildiğini ve bireyin potansiyel olarak SARS-CoV-2 ile yakın zamanda veya önceki SARS-CoV-2 enfeksiyonu ile aşılanma sonucu oluşan antikoru gösterir. SARS-CoV-2 IgM genellikle ilk enfeksiyondan birkaç gün sonra kanda tespit edilebilir. IgM'nin saptanması yeni bir enfeksiyonu gösterebilir. SARS-CoV-2 IgM'nin enfeksiyondan sonra ne kadar süre tespit edilebilir kaldığı bilinmemektedir. SARS-CoV-2 antikorlarının enfeksiyona karşı bağışıklık kazandırıp sağlayıp sağlamadığı da bilinmemektedir. Yeniden enfeksiyona karşı uzun vadeli koruyucu bağışıklığı belirtmek için minimum antikor seviyesi veya eşiği henüz belirlenmemiştir. Nadirde olsa, SARS-CoV-2 ile ilgili farklı bir virüsle daha önceki bir enfeksiyondan antikor geliştirmiş olunabilinir ve laboratuvar testi, bu diğer virüs antikorları ile SARS-CoV-2'ye yanıt olarak üretilen antikorlar arasında ayrım yapamaz. Bizim SARS-Cov-2 Total Antikor Kantitatif testinin açıklamasına aşağıdaki ifadeleri yazıyoruz. Negatif sonuç:
SARS-CoV-2 spike (S) glikoproteine karşı antikor saptanmadı (Roche). Negatif sonuçlar, özellikle virüsle temas edenlerde SARS-CoV-2 enfeksiyonunu olmadığı anlamına gelmez. Enfeksiyon yada aşılamadan hemen sonra toplanan serumda veya bağışıklığı baskılanmış yada hafif veya asemptomatik enfeksiyonu olan hastalarda negatif sonuçlar ortaya çıkabilir. Ayrıca, doğrulanmış enfeksiyonu olan bazı hastaların SARS‑CoV‑2 antikorları geliştirmediği bildirilmiştir. Zamanla antikor titresi de düşebilir ve sonunda negatif hale gelebilir. Semptomatik hastalar yada akut bir enfeksiyondan şüpheleniliyorsa moleküler test ile takip edilmesi önerilir. Pozitif sonuç: SARS-CoV-2 spike (S) glikoproteinine karşı antikor tespit edildi (Roche). Sonuç, SARS-CoV-2 ile yakın zamanda, önceden bulaşma veya aşılanma olduğunu göstermektedir. SARS-CoV-2 spike (S) glikoproteinine karşı antikor testi, aktif bir COVID-19 enfeksiyonunun teşhisi için tasarlanmamıştır. Epidemiyolojik risk faktörleri ve diğer klinik ve laboratuvar bulguları ile birlikte değerlendirilmesi, akut bir enfeksiyon için moleküler test ile takip edilmesi önerilir. Sadece bu sonuca dayanarak koruyucu bağışıklık olduğu düşünülemez. Nadir de olsa, diğer insan koronavirüsleri ile önceki enfeksiyonlarından veya başka nedenlerden dolayı yanlış pozitif sonuçlar da olabilir.

SYNLAB Türkiye © 2020 - Tüm Hakları Saklıdır.

Bu site, işleyişini iyileştirmek için teknik çerezleri ve kullanıcıların nasıl kullandığı hakkında bilgi toplamak için üçüncü taraf analitik çerezlerini kullanır. Daha fazla bilgi edinmek veya çerezlerin tümünü veya bazılarını devre dışı bırakmak istiyorsanız, Çerez Politikamızı tıklayın. Bu başlığın altındaki herhangi bir öğeye erişirseniz veya tamam'ı tıklarsanız, tanımlama bilgilerinin kullanılmasına izin vermiş olursunuz.