444 26 29

-->

AdGen

Alzheimer Hastalığı (AH), bilişsel bozukluk ve davranış bozuklukları ile kendini gösteren ilerleyici ve geri dönüşümsüz bir nörolojik hastalıktır. AD, 65 yaş üstü nüfusun% 5-10’unu etkileyen en yaygın ilerleyici bunama şeklidir ve yaygınlığı yaşla birlikte katlanarak artar ve bu da şu anda batı ülkelerinde önemli bir sağlık sorunu haline gelmektedir.

Sınıflandırma ve risk faktörleri

AH, ortaya çıktığı sırada (55-60 yaşından önce veya sonra) yaşa göre erken veya geç olarak veya aile kümelenmesinin yokluğuna veya varlığına bağlı olarak sınıflandırılabilir.
En yaygın form, vakaların yaklaşık% 15’inde meydana gelen ailesel agregasyonu olan veya olmayan geç başlangıçlıdır. Geç başlangıçlı vakaların% 15-% ‘inde ailede toplanma vardır.

AH’den etkilenen bir akraba, hastalığın gelişiminde önemli bir risk faktörü oluşturur.
AH, çoklu faktörleri içeren karmaşık bir hastalıktır. Yaş ve genetik faktör dışında , pestisit kullanımı, 40-64 yaşları arasındaki yüksek tansiyon, yüksek homosistein seviyeleri, aktif sigara içmek bu hastalığı tetikleyen unsurlardandır.
Amerikan Tıbbi Genetik Koleji’nin ilkelerine dayanarak, hem tam başlangıçlı hem de erken başlangıçlı, hastalığın gelişimi ile ilişkili 3 tam gen ve duyarlılık polimorfizmi analiz edilir.
İncelenen genler:

  • Apo E Geç görünüm
  • PSEN1 Erken görünüm
  • PSEN2 Erken görünüm
  • APP Erken görünüm

Bu genler ve analiz edilen varyantları, çeşitli veri tabanlarında ve bilimsel yayınlarda geniş çapta toplanmıştır.

Analiz, PSEN1, PSEN2 ve APP genlerinin tam sekanslanması ve ApoE gen polimorfizminin saptanması yoluyla gerçekleştirilir.

Testin yapılması şunları sağlar:

• Artan duyarlılık ile ilgili varyantlar sunan hastalarda, daha fazla tıbbi kontrol yapılması mümkün olacaktır.
• Bir risk varyantının belirlendiği bireylerin akrabalarında, söz konusu varyantın taşıyıcıları olup olmadıklarını belirlemek mümkün olacaktır.

ADGen analizi özellikle aşağıda belirtilmiştir:
• Ailede hastalık öyküsü olan hastalar
• Genetik risklerini belirlemek isteyen hafif veya orta dereceli bilişsel bozuklukları olan hastalar
• Genetik risklerini belirlemek isteyen semptomsuz hastalar

SYNLAB Türkiye © 2020 - Tüm Hakları Saklıdır.

Bu site, işleyişini iyileştirmek için teknik çerezleri ve kullanıcıların nasıl kullandığı hakkında bilgi toplamak için üçüncü taraf analitik çerezlerini kullanır. Daha fazla bilgi edinmek veya çerezlerin tümünü veya bazılarını devre dışı bırakmak istiyorsanız, Çerez Politikamızı tıklayın. Bu başlığın altındaki herhangi bir öğeye erişirseniz veya tamam'ı tıklarsanız, tanımlama bilgilerinin kullanılmasına izin vermiş olursunuz.